,

A Szentlélek munkája. Három a sok közül

✴️ A vádolóra szentelt figyelem, vagy akár az önvádaskodás, már-már kezd átmenni időhúzásba, a kegyelemmel való visszaélésbe… Annyira könnyű engedelmeskedni és elfogadni a most túlcsórduló kegyelmét!

📖 János evangéliuma 16. fejezet (Jézus mondja):
7 … Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. De ha elmegyek, akkor elküldöm õt. 8 Amikor eljön, meggyõzi a világot a bŭnrõl, az igazságról és az ítéletrõl. 9 A bŭn az, hogy nem hisznek énbennem; 10 az igazság az, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem; 11 és az ítélet, hogy ennek a világnak a fejedelme megítéltetett.

📖 Jézus Krisztus Kinyilatkoztatásának / Felfedezésének Könyve 12. fejezet (Jelenések):
10 Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: „Most lett meg az idvesség és az erõ, s a mi Istenünknek királysága (országa), és az õ Krisztusának hatalma; mert levettetett atyánkfiainak vádolója, aki vádolta õket (minket) éjjel és nappal a mi Istenünk színe elõtt.”

💬 Mi a különbség, a Lélek bŭnrõ való meggyõzése és a vádoló vádolása köztVan-e különbség az ítélet és a vád között

Az Egylélek meggyõzése egy zökkenõmentes folyamat, mely során az egység érzet által, mindig egy sokkal jobb, egy életre vivõ lehetőség is feltárúl. A fenti igerészt értelmezve, mondhatnánk hogy, nem is a bŭnrõl gyõz meg, hanem Jézusról. Arról a kegyelmi lehetõségrõl, melyet õ biztosít számunkra (azzal, hogy õ az Atyánál van, amíg mi õbenne vagyunk).

Tetszik-nemtetszik, hiszel vagy nem hiszel a bŭnbe’ mint olyan, de az élet folyamán mindenkiben gátat szabnak a vádoló, az ármány próbálkozásai. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, s az bõségben legyen.

A választások pillanataiban, a Lélek révén megtudjuk ítélni, hogy mi mi az. Tisztán, meggyõzõdve, biztosan tudjuk, hiszen már a Szentlélek munkálkodik bennünk* és õ nem vádól, hanem rávezet, hogy mi magunk, bennsõnkbõl, vele egyetemben jöjjünk rá, tudjuk megítélni vádérzet nélkül, hogy mi miaz, sõt erõt ad az általunk kedvelt lehetõséget választani! Jól hallották/olvasták: AZ ÁLTALUNK KEDVELTET. A teljes szentségben és igazsában teremtett bennsõnk által kedvelt választást.

Isten tökéletes akaratában járni cseppet sem azt jelenti hogy, megfelelni 1001 szabálynak és elvárásnak, ahogy azt a mai keresztények teszik és hírdetik akaratlanul is… minden olyan idézetre, ami az ember bŭnösségét egyértelmŭen kijelenti adok 2-öt 3-at ami még inkább kijelenti, hogy igen… DE! Viszont akinek az kell… hát, nem adom áldásomat rá, de akkor vádolja magát, s azt aki kíváncsi rá ott, ahol annak helye van…

A bŭnt (a céltévesztésünket) elsõsórban megvallani szŭkséges, nem lehet a bánattal kezdeni!! Soha. Megvallani azt jelenti, hogy ugyanazt állítom egy adott dologról amit Isten is állít. Ebben a helyes, tiszta, biztos megítélési helyzetben pedig, megtérek, arra térek, amerre jól esik. A Léleknek.

Visszacsatolva a nyitó gondolathoz, miszerint ennyire könnyű engedelmeskedni (engem befogadni – 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑗𝑎 𝐼𝑠𝑡𝑒𝑛) és elfogadni a most túlcsorduló kegyelmet:

„A bennem bízóknak megadom azt a teljes kegyelmet, hogy tévedéseik, vagy csak az emberi előrehaladásuk folyamán észrevegyék Lelkem ajánlatát és egyből azonosuljanak vele, az isteni lényükkel.” – Ez az Istennek igéje.

A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítõ ereje legyen mindannyiunkkal.

🚀 Extra olvasmány a földönkívülieknek🧑🏻‍🚀🌌 Efézus 4 👩🏻‍🚀🔭

* nem a jó és a rossz tudásának / ismeretének félreítélő, elítélő (vádaskodó/önvádaskodó) eredetü gyümölcs van bennünk, hanem az utolsó Ádám Lelkének törvénye, ami a szabadság. (1Korintus 15:45; 1Korintus 15:22; 2Korintus 5:17-21; Róma 8:1-39; Izajás 40:31)

S fénnyilaimat ha újra kilövöm… 🎶🎵

U.I.: Nem lehet, és nem is érdemes hadakozni a bŭnnel, hál’Istennek nem is kell… a háborúnak vége. A vádoló bármit mond az hazugság… bármit kérdez az még nagyobb hazugság! Egyszerüen mindenben és minden értelemben csak helytelen és kész! (De attól valós :P)

2 hozzászólás
 1. Làzár Csaba
  Làzár Csaba says:

  A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélelek egyesítő ereje legyen mindannyiunkkal.

  „a Szentlélelek egyesítő ereje” elsõsórban mindenkit egyenként Istennel egyesít és berkein belöl minket egymással is.

  Az ilyen megszokott, túl- és már lejáratott mondásokat mondják ugyan, de mikor ugyanazt szinonímákkal, más megfogalmazásban, esetleg ennek az áldásnak a gyakorlatba ültetett változatát mondja ki valaki, akkor azt közel eretneknek gondolják :)) vicces de szomorú.

  a Szentlélelek egyesítő ereje… Egylélek. Istennel egy. EGY!

  Válasz

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük